LEGO® SERIOUS PLAY® YÖNTEMİ

Tam olarak nedir?

LEGO® SERIOUS PLAY®’in amacı, katılımın ve etkileşimin düşük olduğu geleneksel toplantıların formatını, %100 katılımın olduğu, yani herkesin fikirlere ve karar alma süreçlerine aktif olarak katıldığı bir modele dönüştürmektir. LEGO® SERIOUS PLAY® yöntemi daha fazla katılım, daha fazla içgörü, daha fazla etkileşim ve çözümlerin uygulanmasına daha fazla bağlılıkla sonuçlanır.

 

LEGO® SERIOUS PLAY® liderlik ve organizasyonlarla ilgili bir dizi temel inanca dayanmaktadır:

 • Liderler tüm cevaplara sahip değildir.
 • Başarınız odadaki tüm sesleri duymanıza bağlıdır.
 • İnsanlar doğal olarak katkıda bulunmak, daha büyük bir şeyin parçası olmak ve sorumluluk almak isterler.
 • Çoğu zaman ekipler optimalin altında çalışır ve ekip üyelerinde açığa çıkmamış kullanılmayan bir bilgelik geride kalır.
 • Sofistike ve uyarlanabilir olarak tanımlanabilecek, her üyenin daha sürdürülebilir işlere katkıda bulunmasına ve sonuçları yaymasına olanak tanıyan bir dünyada yaşıyoruz.

LEGO® SERIOUS PLAY® yönteminin uygulanabileceği bazı durumlar:

 • İNSANLARIN potansiyelinin ve değerlerinin önünü açmak.
 • TAKIMI, liderliği ve kişilerarası ilişkileri geliştirin.
 • İŞ MODELLERİNİ geliştirin ve çalıştığını doğrulayın.
 • STRATEJİK PLANLAMA toplantılarını yürütmek.
 • MİSYON, VİZYON ve kurumsal DEĞERLERİ belirleyin ve tanımlayın.
 • Yeni ÜRÜNLER veya HİZMETLER geliştirin.
 • Potansiyel senaryoları analiz edin ve çözümler arayın.

LEGO® SERIOUS PLAY®

Bireyler, ekipler ve organizasyonlar için toplantılarda iletişimi kolaylaştırmaya, düşünmeyi ve problem çözme önerilerini kolaylaştırmaya yönelik bir yöntemdir.

İş ve strateji, organizasyonel gelişim, psikoloji ve öğrenme alanlarındaki kapsamlı araştırmalara dayanmaktadır ve “uygulamalı öğrenim” kavramına sırtını yaslamaktadır.

LEGO® SERIOUS PLAY® yönteminin temel süreci 4 adımda yapılandırılmıştır:

 

 • Uygulayıcı bir soru yönlendirir.
 • Her katılımcı soruya cevap olarak bir model inşa eder. LEGO® tuğlaları, bu yönteme yönelik üç boyutlu modelin inşası için özel olarak geliştirilmiştir.
 • Katılımcılar inşa ettikleri metaforik modelleri paylaşarak hikayelerini anlatırlar. Modeller, bilgi alışverişi ve farklı bakış açılarının araştırılması, problem çözme ve karar verme için temel oluşturur.
 • Katılımcıların hikayeleri ve oluşturdukları modeli anlatarak paylaştıklarının üzerine tüm katılımcıların görüşleri konuşulur.

LEGO® SERIOUS PLAY® yöntem neden verimlidir?

 

 • LEGO® tuğlaları, deneyimleri, konumları, eğitimleri veya kültürleri ne olursa olsun herkesin kullanabileceği evrensel bir dil oluşturmaya hizmet eder.
 • LEGO® SERIOUS PLAY® yöntemi herkesin bilgi ve içgörülerini paylaşmasına olanak tanır.
 • LEGO® SERIOUS PLAY®’in ilk odak noktası yalnızca grup değil bireydir.
 • LEGO® SERIOUS PLAY® çalışmasının yapısı herkesin karar alma ve çözüm oluşturma süreçlerine aktif olarak katılmasını gerektirir. Bu, her katılımcının çalışma sonrasında kararların ve anlaşmaların uygulanmasına daha ilgili ve kararlı hissetme olasılığını artırır.
 • LEGO® SERIOUS PLAY® daha fazla fikir ve somut sonuçlar üretir çünkü herkes, konuşmaya ve paylaşım turuna başlamadan önce bile cevaplarını ve fikirlerini oluşturmak için aynı zamana ve malzemeye sahiptir.
 • LEGO® SERIOUS PLAY® açık iletişimi teşvik eder ve katılımcılar arasında derinlemesine dinlemenin önünü açar. 3 boyutlu modelleri görmek, metaforlar ve hikayeler oluşturmak ilgi uyandırır ve sunulan içeriğin daha iyi akılda kalmasını sağlar; bu aynı zamanda konuyla ilgili “gürültü”nün daha iyi anlaşılmasına, azaltılmasına ve filtrelenmesine de katkıda bulunur.
 • LEGO® SERIOUS PLAY® güvenli ve güvenilir bir ortam sağlar ve katılımcılar arasında bir suç ortaklığı ilişkisi kurar. Metodolojinin odak noktası, bunları yanıtlayan kişilerin değil, LEGO® tuğlalarıyla oluşturulan yanıtların üzerindedir; bu aynı zamanda asıl gerçekler ve sorunlar hakkında daha yoğun tartışmalara olanak tanıyarak kişisel çatışmaları en aza indirir.

LEGO® SERIOUS PLAY® yöntemi hakkında daha fazla bilgi

ASSOCIATION OF MASTER TRAINERS

LEGO® SERIOUS PLAY® metodolojisi, eğitim programı ve gelecek dönemdeki eğitim programlarıı hakkındaki resmi bilgiler ve Dernek tarafından tanınan eğitmenlerin listesi  www.seriousplay.training. adresinde bulunabilir. Web sitesinde ayrıca, genellikle eğitmenler ve topluluk tarafından tasarlanan ve geliştirilen güncel içeriğin yer aldığı, uygulayıcılara özel bir alan da bulunmaktadır.

ROBERT RASMUSSEN 

LEGO® SERIOUS PLAY® yönteminin baş mimarı ve babası.

 

Metodoloji oluşturma sürecinin başlangıcında LEGO® grubu tarafından davet edildi. O zamandan bu yana, öncelikli olarak yöntemin arkasındaki teorileri ve bilimi geliştirmek ve temellendirmekten  sorumlu hale geldi.

Rasmussen Consulting‘in kurucusudur ve o tarihten bu yana metodolojinin sürekli geliştirilmesi ve evrimindeki rolünün yanı sıra Derneğin Usta Eğitmenlerinden biridir. Danimarka, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur ve Japonya’da faaliyet göstermektedir.

PER KRISTIANSEN

LEGO® SERIOUS PLAY® metodolojisinin kapsamını ortaklaşa geliştirmek ve genişletmek üzere Robert Rasmussen’e katılana kadar LEGO® Group’ta çalıştı.

Halen uygulanan metodolojideki sertifikasyon formatının oluşturulmasından sorumluydu.

Trivum‘un kurucusu, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’da yeni uygulayıcıların yetiştirilmesinde Usta Eğitmen olarak görev yapmaktadır.

LEGO® SERIOUS PLAY® ZAMAN ÇİZELGESİ

Daha detaylı bilgi alma için sık sorulan soruları (İngilizce) inceleyebilirsiniz.

OKUMA ÖNERİSİ

Building A Better Business Using The LEGO® SERIOUS PLAY® Method

Robert Rasmussen ve Per Kristiansen’in yazdığı “Building A Better Business Using The LEGO® SERIOUS PLAY® Method” kitabı, LEGO® SERIOUS PLAY® metodolojisinin gelişimini destekleyen temelleri ve bilimsel verileri keşfetmek ve derinleştirmekle ilgilenen herkes için mükemmel bir kaynaktır ve yöntemin dünyadaki farklı kuruluşlarda uygulandığı gerçek örnekleri ve uygulama olanaklarını anlar.

Kitap, uygulayıcı olarak hareket etmek isteyenler için eğitim uygulamaları ve teknikleri için bir araç değildir. Bu durumda, Association of Master Trainers tarafından LEGO® SERIOUS PLAY® metodolojisinin sertifikalı uygulayıcısı olmak için sertifika almanız önerilir.

LEGO® SERIOUS PLAY® YÖNTEMİNİ KULLANAN FİRMALARDAN BAZILARI