LEGO® SERIOUS PLAY® YÖNTEMİ

Sertifikasyon sahibi uygulayıcılarla tanışın…

LEGO® SERIOUS PLAY® sertifikalı uygulayıcılar, Association of Master Trainers tarafından yetkilendirilir ve akredite edilir. Uygulayıcılar, LEGO® SERIOUS PLAY® metodolojisini kullanarak etkinlikler, atölye çalışmaları ve eğitimler tasarlar ve uygularlar. Her zaman sertifikalı bir uygulayıcıyla çalışın!

Diğer ülkelerdeki sertifikalı uygulayıcıların listesine erişmek için şu adresi ziyaret edebilirsiniz:
www.lspdirectory.com

Türkiye’deki LEGO® SERIOUS PLAY® Uygulayıcıları

Özgür Poyrazoğlu

Özgür Poyrazoğlu

ozgur+lsp@paramita.com.tr

Özgür Poyrazoğlu koçluk, takım koçluğu ve liderlik eğitimleri alanında faaliyet gösteren Paramita Partners’ın kurucu ortaklarındandır. Pazarlama iletişimi ve reklamcılık alanındaki birikimini girişimcilikle harmanlayan Özgür Poyrazoğlu ICF akredite Gestalt Koçluk Programını tamamlayarak Gestalt Koçu sıfatını kazandı, Derin Demokrasi, LEGO® SERIOUS PLAY®, ORSCC, Positive Intelligence, Points of You, Gestalt Uygulayıcılığı ve Lider Koçluğunda Ustalık eğitimlerine katılarak takım koçluğu ve fasilitasyon alanlarında yolunu çizen Özgür; liderlerle ve takımlarla; iletişim becerileri yüksek, yaratıcı, girişimci bireyler ve ekipler yetiştirilmesi konularında; kişilerin ve takımların farkındalıkları için çalışıyor. Uluslararası Koçluk Federasyonu üyesi ve PCC sertifikasyonu sahibi. İstanbul’da yaşıyor, iki çocuk ve bir sürü LEGO sahibi.

Robert Rasmussen ve Per Kristiansen’den 2023 yılında eğitim aldı.