LEGO® SERIOUS PLAY®  SERTIFIOINTI

Mistä tunnistaa sertifioidun fasilitaattorin?

Sertifioidut LEGO® SERIOUS PLAY® fasilitaattorit ovat käyneet läpi valmennusohjelman, joka auttaa heitä fasilitoimaan hauskoja ja tunteellisia mutta tehokkaita, reflektoivia työpajoja. Menetelmän todelliset edut avautuvat vasta itse kokemalla. Valmennus antaa pohjan suunnitella eri tyyppisiä ja eri pituisia työpajoja LEGO® SERIOUS PLAY® tekniikalla ja osallistaa asiakkaita, tiimejä ja yhteistyöverkostoja. Sertifioidut fasilitaattorit tunnistaa Certified Facilitator LEGO® SERIOUS PLAY® logosta.

Sertifioitu tapa toimia, asiakkaan tarpeen mukaan räätälöity sisältö:

1) Pois oppiminen vanhoista rutiineista. Koulutuksen aikana uppoudutaan metodin saloihin käytönnönläheisesti. Fasilitaattorit ovat harjoitelleet erilaisia lähestymistapoja ja treenanneet miten kuunnella, reagoida, kysyä ja kannustaa niin että saadaan myös piilevä potentiaali esiin ja kyseenalaistetaan rakentavasti vanhoja rutiineja. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, mutta tarvittaessa pitää myös pystyä poikkeamaan suunitelmasta ja improvisoida tunteella.

2) Kokeneet kouluttajat ja tuki koulutuksen jälkeen. Association of Master Trainers kouluttajilla on vuosien kokemus työpajojen fasilitoinnista ja menetelmän kehityksestä eri tarkoituksiin. Fasilitaattorit saavat tukea kouluttajiltaan myös sertifioinnin jälkeen ja fasilitoinnin laatua valvotaan. Kokeneet toimivat mentoreina tuoreemmille fasilitaattoreille.

3) Globaali verkosto ja jatkuva kehitys. Fasilitattorit tapaavat noin kerran vuodessa jakamaan kokemuksia verkoston kesken ja ideoimaan uutta. Mentorointia tehdään myös virtuaalisesti läpi vuoden ja yhteistyötä tehdään projekteissa yli maiden rajojen.

4) Paikalliset, alueelliset ja globaali LEGO® SERIOUS PLAY® fasilitaattoriverkosto. Ammattitaitoa pidetään yllä myös alueellisten kokoontumisten avulla. Globaalin fasilitaattoriverkoston avulla voimme toteuttaa myös projekteja ulkomailla lähes missä mailman kolkassa tahansa. Globaali fasilitaattoriverkosto tekee myös pro-bono keikkoja ja on aktiivinen nostamaan asioita pöydälle. Suomi oli mukana esimerkiksi Bricks for Change -aloiteessa, jossa kartoitettiin globaalilla tasolla nuorten ideoita ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

7) Yhtenäinen tapa toimia. Suomessa sertifoidut fasilitaattorit fasilitoivat työpajoja usein yhdessä. Sertifioinnin kautta olemme tottuneet toimimaan samojen periaatteiden mukaisesti. Käytämme hyväksi todettuja tekniikoita ja pidämme riman korkealla, Koska valmennus toteutetaan saman sisältöisenä kaikissa maissa, kaikilla sertifoiduilla fasilitaattoreilla on samat lähtökohdat ja sekä teoreettinen että käytännön kautta opittu tapa fasilitoida.

KUKA MYÖNTÄÄ SERTIFIKAATIT?

Association of Master Trainers  on kehittänyt valmennusohjelman fasilitaattoreille. Valmennuksia järjestetään useissa maissa Euroopassa, Aasiassa, Pohjois-Amerikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Valmennusaikataulu näkyy täältä.