DE LEGO® SERIOUS PLAY® METHODE

Wat is het en hoe werkt het?

 

LEGO® SERIOUS PLAY® is om het format van traditionele vergaderingen met weinig betrokkenheid en weinig deelname te veranderen in een format waarbij 100% van de deelnemers met 100% van hun kennis betrokken is en waarbij iedereen actief deelneemt aan het bedenken van ideeën en besluitvorming. De verhoogde betrokkenheid leidt tot meer inzichten en commitment bij het implementeren van de gezamenlijk ontwikkelde oplossingen.

 

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) is gebaseerd op een reeks kernopvattingen over leiderschap en organisaties:

 • Leiders hebben niet alle antwoorden
 • Het succes hangt af van het horen van alle stemmen in de kamer
 • Mensen willen van nature bijdragen, deel uitmaken van iets groters en verantwoordelijkheid nemen
 • Vaak werken teams suboptimaal, waardoor kennis onbenut blijft bij teamleden.
 • We leven in een wereld die kan worden omschreven als geavanceerd en aanpasbaar, waardoor elk lid kan bijdragen en resultaten kan verspreiden voor een duurzamere bedrijfsvoering.

 

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode kan worden toegepast: 

 • Voor het ontgrendelen van het potentieel van mensen en hun waarden.

 • Bij teams, om leiderschapsvaardigheden en interpersoonlijke relaties te ontwikkelen.

 • Voor het ontwikkelen en valideren van business modellen

 • Voor het voeren van strategische planningsvergaderingen.

 • Om een missie, visie en institutionele waarden te identificeren en definiëren.

 • Voor het creëren van nieuwe producten of diensten.

 • Voor het analyseren van scenario’s en zoeken naar oplossingen. 

LEGO® SERIOUS PLAY®

LEGO® SERIOUS PLAY® is een methode om de communicatie in vergaderingen te vergemakkelijken, het denken te vergemakkelijken en ideeën te genereren om problemen van individuen, teams en organisaties op te lossen.

De methode is gebaseerd op uitgebreid onderzoek op het gebied van business en strategie, organisatieontwikkeling en psychologie. Het leren en is gebaseerd op het concept van “praktische kennis”.

Het kernproces van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode is gestructureerd in 4 stappen:

 

 • Facilitator stelt een vraag.
 • Elke deelnemer bouwt een model naar aanleiding van de vraag. De LEGO® steentjes zijn speciaal ontwikkeld voor de constructie van het 3D model voor deze toepassing.
 • Deelnemers delen hun metaforische modellen om hun eigen verhaal te vertellen. De modellen dienen als basis voor kennisuitwisseling en verkenning van verschillende perspectieven, probleemoplossing en besluitvorming.
 • Reflectie op wat de deelnemers hebben gebouwd en hun verhalen hebben gedeeld.

Waarom is de LEGO® SERIOUS PLAY® methode effectief?

 

  • LEGO®-steentjes dienen om een universele taal te creëren die iedereen kan gebruiken, ongeacht ervaring, functie, opleiding of cultuur. De LEGO® SERIOUS PLAY® Methode stelt iedereen in staat zijn kennis en inzichten te delen.
  • De eerste focus van LEGO® SERIOUS PLAY® ligt op het individu, niet alleen op de groep. De structuur van de LEGO® SERIOUS PLAY® workshop vereist dat iedereen actief wordt betrokken bij de besluitvorming en het bouwen van oplossingen.
  • Het vergroot de kans dat elke deelnemer zich na de workshop meer betrokken en toegewijd voelt bij het uitvoeren van beslissingen en afspraken.
   LEGO® SERIOUS PLAY® levert meer ideeën en concrete resultaten op omdat iedereen evenveel tijd heeft om zijn antwoorden en ideeën op te bouwen, nog voordat het gesprek en de deelronde beginnen.
  • LEGO® SERIOUS PLAY® moedigt open communicatie aan en bevordert diep luisteren tussen de deelnemers. Het bekijken van 3D-modellen, het bouwen van metaforen en verhalen wekt interesse en een betere retentie van de gepresenteerde inhoud, wat ook bijdraagt aan een beter begrip, vermindering en filtering van ruis.
  • LEGO® SERIOUS PLAY® biedt een veilige en betrouwbare omgeving en schept een relatie van medeplichtigheid tussen de deelnemers. De focus van de methodologie ligt op de antwoorden die met de LEGO®-steentjes zijn gebouwd, niet op de mensen die ze beantwoorden, wat ook intensere discussies over de echte feiten en problemen mogelijk maakt en waardoor persoonlijke conflicten worden geminimaliseerd.

Meer over de LEGO® SERIOUS PLAY® methode?

ASSOCIATION OF MASTER TRAINERS

De officiële informatie over de LEGO® SERIOUS PLAY® methode, het trainingsprogramma en het schema van de volgende lessen en de lijst van trainers van de Association of Master Trainers, is te vinden op www.seriousplay.training. De website heeft ook een exclusief gedeelte voor Facilitators, met up-to-date inhoud, ontworpen en ontwikkeld door trainers en de leden van de community.

www.seriousplay.training

ROBERT RASMUSSEN 

Hoofdarchitect en grondlegger van de LEGO® SERIOUS PLAY® Methode.

Hij werd uitgenodigd door de LEGO®-groep aan het begin van het creatieproces van de Methode. Sindsdien is hij primair verantwoordelijk geworden voor het verfijnen en onderbouwen van de theorieën en wetenschap achter de methode. 

Oprichter van Rasmussen Consulting, en sindsdien, naast zijn rol in de constante ontwikkeling en evolutie van de Methode, is hij één van de Master Trainers van de Association. Hij is actief in Denemarken, de Verenigde Staten, Singapore en Japan.

PER KRISTIANSEN

Hij werkte bij de LEGO® Group totdat hij met Robert Rasmussen ging samenwerken om samen de LEGO® SERIOUS PLAY® Methode te ontwikkelen en uit te breiden.

Hij was verantwoordelijk voor het creëren van het certificeringsprogramma van de Methode, die nog steeds wordt toegepast.

Oprichter van Trivum, treedt op als Master Trainer bij het opleiden van nieuwe facilitators in Europa, Azië en Zuid-Amerika.

LEGO® SERIOUS PLAY® TIJDLIJN

Raadpleeg de veelgestelde vragen voor meer informatie over de tijdlijn.

FAQ

LEESVOER

Build A Better Business Using The LEGO® SERIOUS PLAY®

Het boek “Building A Better Business Using The LEGO® SERIOUS PLAY® Method” door Robert Rasmussen en Per Kristiansen is een uitstekende bron voor iedereen die geïnteresseerd is in het verkennen en verdiepen van de grondbeginselen en wetenschappen die ten grondslag lagen aan de ontwikkeling van de LEGO® SERIOUS PLAY®-methodiek en meer wil weten over de toepassingsmogelijkheden en echte voorbeelden waarin de Methode werd toegepast in verschillende organisaties in de wereld.

Het boek is geen hulpmiddel voor het aanleren van handelingen en technieken voor diegenen die als Facilitator willen optreden. In dat geval wordt het aanbevolen om een training te volgen om een gecertificeerde Facilitator van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode te worden door de Association of Master Trainers.

Selectie van bedrijven die al gebruik hebben gemaakt van de LSP-methode